Paga Minimale – North Macedonia

  • E vlefshme në Shkurt 2020
  • Shumat janë në Denar (Maqedonia e Veriut).

Në muaj
Paga minimale e përgjithshme
Paga minimale me efekt nga 2019-04-01.
den17 943,00

Përkufizime

Maqedonia e Veriut ka një pagë minimale të percaktuar nga qeveria, dhe asnjë punëtor në Maqedonia e Veriut nuk mund të paguhet më pak se kjo normë minimale e detyrueshme e pagës.
Punëdhënësit në Maqedonia e Veriut që nuk paguajnë pagën minimale mund t'i nënshtrohen dënimit nga qeveria e Maqedonia e Veriut.

Më shumë informacion mund të gjeni në

loading...
Loading...